Till startsida

Internationalisering

IT-fakulteten har en lång tradition av internationellt samarbete via student/lärarutbyte och internationella utbildningsprogam: Software Engineering (BSc och MSc), Master in Communication och Computer Science. Vi har forskare, doktorander och studenter från ett 30-tal olika länder.

Forskningen vid IT-fakulteten bedrivs i samarbete med internationella partners från Europa, USA, och Asien. Listor över samarbetspartners återfinns på institutionernas webbsidor nedan.

Nuvarande aktiviteter är inriktade på att skapa en internationaliseringsstrategi och fokusera på utvalda strategiska universitetspartners för fakulteten.

Kontaktinformation

Cecilia Ihse

IT-fakulteten, 412 96 Göteborg

Besöksadress:
Lindholmsplatsen 1

Telefon:
031-786 9037, mobiltel: 0766-22 90 37

Till sidans topp

© Göteborgs universitet, Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen | Karta