Till startsida

IT-fakulteten

IT-fakulteten består av universitetsverksamheten vid de två institutionerna data- och informationsteknik och tillämpad informationsteknologi.

Vi bedriver IT-relaterad forskning och utbildning inom allt från abstrakt matematik och högteknologiska tillämpningar till samhällsvetenskapliga undersökningar av IT-användningens konsekvenser.

Båda institutionerna är integrerade mellan Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola, vilket resulterar i stor kompetens och bredd.

IT-fakulteten är också en påtagligt internationell fakultet med
forskare, doktorander och studenter från ett 30-tal olika länder. 

 

Forskarintervjuer

Forskarintervjuer

Intervjuserie med forskare vid våra institutioner.

Samverkan

Samverkan

IT-fakulteten har väl utvecklad samverkan med andra forskningsmiljöer, näringsliv och myndigheter.

Plugga IT

Plugga IT

Intervjuer med studenter på våra olika program och kurser.

Utveckla din egen vardag

Framtidsjobben inom räckhåll

...våra studenter har blivit mycket eftertraktade på arbetsmarknaden.

© Göteborgs universitet, Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen | Karta